Politica de Retur

Conform OUG nr. 34/2014, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului. Renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice (art. 2 alin. 1).

Cumpărătorul poate solicita rambursarea contravalorii produsului sau schimbarea acestuia cu un alt produs. În conformitate cu art. 14 alin. 2 din OUG nr. 34/2014 cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de cumpărător.

În conformitate cu art. 16 din OUG nr. 34/2014, sunt exceptate de la exercitarea dreptului legal de retragere produsele care au fost desigilate după livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății. Prin urmare, cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere cu privire la produsele a căror etichetă nu este intactă, produsele desigilate de el, testate sau utilizate, a căror nouă comercializare de către energetix.ro ar putea prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecție a sănătății pentru consumatori. Totodată, cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere asupra produselor neînsoțite de documentele ce dovedesc achiziția.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, cumpărătorul trebuie să informeze expres energetix.ro cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, prin completarea și trimiterea prin poștă sau e-mail a formularului standard de retragere pe care îl puteţi descărca aici. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să se trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

În situația în care produsele îndeplinesc condițiile de mai sus și pot face obiectul dreptului legal de retragere, cumpărătorul va putea obține rambursarea contravalorii produselor returnate, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data receptionării de către energetix.ro a produsului returnat. În temeiul art. 13 alin. 2 din OUG nr. 34/2014, cumpărătorul înțelege și îșă dă în mod expres consimțământul ca rambursarea sumelor să se facă exclusiv prin transfer bancar, în acest sens, se obligă să furnizeze datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, cumpărătorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

În cazul în care s-a optat pentru schimbarea produselor comandate, noua comandă va fi procesată și expediată în maxim 72 de ore de la data recepționării produselor returnate. Eventualele diferențe de preț vor fi returnate în maxim 14 de zile de la data returnării produselor comandate.

Toate riscurile legate de returnarea produsului cad în sarcina cumpărătorului.