POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

INFORMAŢII GENERALE:


Pentru a putea furniza servicii de cea mai înaltă calitate, Energetix Healthcare S.R.L., cu sediul în România, Bd. Mamaia nr. 232, Constanţa, utilizează anumite informații din interacțiunile cu dumneavoastră prin intermediul site-ului www.energetix.ro.

Intenţia Energetix Healthcare este să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, cu bună credinţă, într-o manieră responsabilă, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Prezenta politică de confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la tipul de informații pe care le colectăm, modalitatea și scopurile în care colectăm aceste informații, în ce situații pot fi transferate, pentru cât timp stocăm informațiile dumneavoastră precum şi drepturile și opțiunile de care dispuneţi în acest sens. Vă rugăm să o citiți cu atenție.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE


În funcţie de modul în care sunt utilizate site-ul nostru și serviciile aferente, datele pe care le colectăm includ, dar nu se limitează la: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare precum şi alte categorii de informații furnizate de dumneavoastră, în mod voluntar, în contextul creării unui cont de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului, la momentul înregistrării pentru a deveni membru Energetix, cand adăugaţi o recenzie pentru unul dintre produsele noastre precum şi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, întrebări sau reclamaţii.

Cu scopul de a ne îmbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de web, astfel încât, dumneavoastră să aveți parte de o experinţă cât mai plăcută, eficientă şi sigură navigând pe www.energetix.ro, site-ul nostru web utilizează așa numitele fișiere de tip “cookie” care pot avea ca urmare colectarea automată de date cu carater personal de către noi sau de către terţi în numele nostru.

Vă rugăm să citiți Politica privind fișierele de tip "cookie" pentru a afla mai multe despre utilizarea de către noi a acestor tipuri de fișiere.

www.energetix.ro utilizează, în scop statistic, un instrument de analiză digitală aparținând Google, Google Analytics, pentru a ne ajuta la îmbunătățirea ulterioară a site-ului, a ofertei comerciale dar și a metodelor prin care comunicăm cu dumneavoastră. Datele colectate prin Google Analytics pot include următoarele: adresa IP a vizitatorului, data și ora vizitei, URL-ul de recomandare (site-ul de pe care vizitatorul a fost invitat), paginile vizitate și traseul utilizatorului pe site-ul nostru, informații despre browser-ul utilizat (tip, versiune, sistem de operare etc.)

Reiterâm că toate informațiile colectate de Google Analytics prin intermediul site-ului nostru sunt doar la nivel statistic, fiind date anonimizate, ele neputând fi asociate unei anumite persoane.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR PERSONALE


Scopul principal al coletării datelor dvs. personale constă în procesarea comenzilor de produse, comandate fie prin pagina noastră web, fie prin linia telefonică pentru clienți. Acest scop presupune realizarea a tuturor activităților legate de informarea privind finlizarea, validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă.

Prelucrăm date cu caracter personal și pentru a da curs solicitărilor dvs., cum ar fi să răspundem oricăror întrebări pe care le-ați putea avea, pentru a vă comunica noutăți privind produsele sau alte activități ale companiei, dar și pentru a pentru a vă comunica starea curentă a cererii sau a reclamației dvs.

Putem prelucra datele pentru a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre.

În cazul în care activați fișierele de tip “cookie” în browser, procesăm date anonimizate, referitoare acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, colectate de astfel de fișiere plasate pe www.energetix.ro, în vederea îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim și în scopul asigurării unei funcționalități mai bune a paginii web.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Energetix Healthcare SRL prelucrează datele personale în baza următoarelor temeiuri legale din Regulamentul UE privind Datele cu Caracter Personal (UE) 2016/679:

- în baza consimțământului persoanei vizate - art. 6 alin. (1) lit. a);
- pentru încheierea și executarea unui contract cu dvs. (cum ar fi preluarea, validarea și expedierea comenzilor de produse, informarea dvs. asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.) sau în scopul gestionării solicitărilor dvs. și a altor chestiuni similare înainte de încheierea unui contract - art. 6 alin. (1) lit. b);
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (cum sunt obligațiile în materie fiscală) care îi revine companiei - art. 6 alin. (1) lit. c);
- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de companie sau de o parte terță, cu excepția cazului în care drepturile dvs. la confidențialitate și libertatea dvs. fundamentală prevalează asupra intereselor noastre - art. 6 alin. (1) lit. f).

CU CINE PARTAJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL


Pentru îndeplinirea scopurilor definite mai sus (cu titul de exemplu: expediere unei comenzi), Energetix Healthcare SRL poate dezvălui datele dvs. altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizori de servicii în IT, găzduire și mentenanță sau companiilor care ne ajută la facturare. Dacă nu sunteți de acord cu divulgarea datelor personale acestor companii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email confidentialitate@energetix.ro.

Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție sau instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

PERIOADA DE RETENȚIE


Energetix Healthcare SRL va păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada absolut necesară îndeplinirii scopurile pentru care acestea sunt prelucrate.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dvs. pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Energetix Healthcare SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora).

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Procesăm datele dvs. în mod sigur prin aplicarea și menținerea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale, a utilizării, divulgării sau accesului neautorizate, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Folosim sistemul de codificare SSL (secure socket layer) care face mai sigură navigarea pe www.energetix.ro, din motiv că schimbul de informație ce are loc între utilizator şi server este protejat, adică informația nu poate fi interceptată de către o terță parte.

Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale. Vă cerem să nu să nu dezvăluiți datele dvs. de acces unor terțe persoane.

DREPTURI DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE EXERCITAȚI


În condițiile prevăzute de Regulamentul UE privind Datele cu Caracter Personal 2016/679, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi cu privire exclusiv la datele personale:

- dreptul la informare și acces, conform art. 15 din Regulament;
- dreptul de rectificare a datelor, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete, conform art. 16 din Regulament;
- dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), conform art. 17 din Regulament;
- dreptul la restrictionarea prelucrării datelor, conform art. 18 din Regulament;
- dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
- dreptul de opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor, conform art. 21 din Regulament;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, conform art. 22 din Regulament;
- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Energetix Healthcare SRL, la adresa: Bulevardul Mamaia, nr.232, bloc LR, Constanța, cod postal 900546, sau pe email la confidentialitate@energetix.ro.

Informatiile privind datele personale și, după caz, măsurile luate, vă vor fi transmise la adresa menționată în solicitare sau la cea aflată în evidența companiei, în termenul de 30 de zile prevăzut de Regulament. Termenul poate fi prelungit atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea solicitării.