Politica de Confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ENERGETIX HEALTH SRL, prin intermediul www.energetix.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a onora comenzile Dvs. în sistemul comerțului online și de a vă informa despre oferte speciale, promoții sau noutăți cu privire la produsele comercializate pe site.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail office@energetix.ro.

Anumite date personale pot fi puse ocazional la dispoziția partenerilor care colaborează cu ENERGETIX HEALTH SRL și sprijină compania în comercializarea produselor sale. Astfel, ENERGETIX HEALTH SRL pune datele cu caracter personal la dispoziția companiilor care furnizează servicii precum livrarea de produse. Aceste companii au obligația de a vă proteja datele. De asemenea este posibil ca ENERGETIX HEALTH SRL să fie obligată prin lege, în cadrul unei proceduri judiciare sau al unui litigiu și/sau ca solicitare expresă a autorităților publice sau guvernamentale, să divulge datele dvs. cu caracter personal.

Prin completarea datelor dvs. în formularele de pe www.energetix.ro, declarați că vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către ENERGETIX HEALTH SRL și colaboratorii săi pentru desfășurarea și/sau derularea de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, onorarea comenzile dvs. în sistemul comerțului online, informarea clienților despre oferte speciale, promoții sau noutăți cu privire la produsele comercializate pe site.